JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ảnh đế Hắn Không Nghĩ đương Thái Giám

36 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Hiện Đại
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 1,236,727
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 300
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Ảnh đế Hắn Không Nghĩ đương Thái Giám
Đã có 6 người đánh giá / Tổng đề cử

Ta về sau không bao giờ phải làm thái giám! Đại Minh triều tuổi trẻ nhất anh tuấn nhất xưởng công, xuyên qua thành Hoành Điếm một đám diễn. Điều về đếm ngược bắt đầu! Còn thừa thời gian 92 giờ 29 phân 48 giây…… Là đương ảnh đế ngày nhập hai trăm vạn, vẫn là bị đưa trở về đương thái giám. Này không phải một đạo lựa chọn đề!

Mới nhất
2 tháng trước
    Tổng đề cử 0
    Tuần 300
    Tháng 113
    loading
    loading