JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bắt đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một đao Kinh Thiên Hạ

99 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 647,063
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 20,262
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Bắt đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu Chủ, Một đao Kinh Thiên Hạ
Đã có 27 người đánh giá / Tổng đề cử
Bắt đầu Kim Phong Tế Vũ Lâu chủ, một đao kinh thiên hạ giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com Tô Thần xuyên qua.
Còn bị bức bách làm tới Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ.
Khôi lỗi, kẻ chết thay.
Đây là hắncảm giác đầu tiên.
【 Trở thành Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, , thu được nhân vật thần đao vô địch ban ngày vũ, băng cánh tay Kỳ Lân, màu trắng rút thưởng tạp 3 trương.】
Kể từ nhìn thấy cái này, Tô Thần tâm định rồi.
Hắn tâm định, liền đại biểu người khác không thể tâm định rồi.....

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------
loading
loading