JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đại Giang Hồ Chi Nhiệt Huyết Đại Hiệp

33 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đồng Nhân
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2021
Số Chữ 1,377,595
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 15,487
Từ Khoá Đại Giang Hồ Chi Nhiệt Huyết Đại Hiệp lac tu Nhiệt Huyết than si dong Thời Không Xuyên Toa
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Đại Giang Hồ Chi Nhiệt Huyết Đại Hiệp
Đã có 1 người đánh giá / Tổng đề cử

Ba mươi ba năm trước, Minh Giáo Giáo Chủ Dương Đỉnh Thiên tạ thế, Minh Giáo liền như vậy uể oải.

Ba mươi năm trước, Ba Tư Thánh Hỏa Giáo vào Trung Nguyên, phân liệt Minh Giáo, khác lập Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Hai mươi tám năm trước, Lôi Cổ Sơn Trân Lung Kỳ Cục bắt đầu mở.

Hai mươi lăm năm trước, Hoa Sơn Phái Kiếm Khí Chi Tranh, Khí Tông Mục Nhân Thanh khuất nhục Kiếm Tông mười dư cao thủ về sau, ẩn cư không ra.

Hai mươi năm trước, Thiết Đảm Thần Hầu kiến lập Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, hàng nhất định phải "Hiệp Nghĩa Bảng" .

Mười chín năm trước, năm tên trẻ trung cao thủ ở Hoa Sơn lần thứ nhất luận kiếm.

Mười lăm năm trước, Yến Nam Thiên tiến vào Ác Nhân Cốc sau Vô Âm tin.

Mười hai năm trước, Bắc Quốc chắc chắn diệt, Mãn Thanh chiếm cứ Trung Nguyên, Mông Nguyên chiếm cứ Hà Sáo Quan Trung, Tống Đình lui giữ Lưỡng Hoài, Kinh Tương.

Mười năm trước, Nhật Nguyệt Thần Giáo Nhậm Ngã Hành mất tích, Đông Phương Bất Bại cầm quyền Nhật Nguyệt Thần Giáo.

Chín năm trước, Thiên Địa Hội lập chí Phản Thanh.

Bốn năm trước, Kiều Phong thuyết phục Bắc Cái giúp Hồng Thất Công, khiến Nam Bắc Cái Bang thống nhất.

Ba năm trước, Tả Lãnh Thiện không cam lòng Ngũ Nhạc kết minh, mưu đồ Ngũ Nhạc kiếm phái hợp nhất.

Năm nay, mảnh này trong giang hồ lớn, thêm một cái thuần người qua đường.

"Tại hạ thuần người qua đường, bất quá việc này ta nhìn không được!" —— Sở Lộc Nhân.

Mới nhất
1 năm trước
    Tổng đề cử 1
    Tuần 143
    Tháng 18
    loading
    loading