JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hồng Hoang Chi Côn Bằng Tuyệt Đối Không Nhường Chỗ Ngồi

60 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đồng Nhân
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 1,292,437
Lượt xem: 65,782
Từ Khoá Góc Nhìn Nam Hồng Hoang Chi Côn Bằng Tuyệt Đối Không Nhường Ch inoha Lý Cửu Lang Thần Thoại Tu Chân Thiết Huyết vo dich
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Hồng Hoang Chi Côn Bằng Tuyệt Đối Không Nhường Chỗ Ngồi
Đã có 1 người đánh giá / Tổng đề cử

Hồng Hoang thế giới, trọng sinh Côn Bằng lão tổ.

Ở kiếp trước trong Tử Tiêu Cung, Côn Bằng bị ép nhường chỗ ngồi, lần này, ta Côn Bằng tuyệt không nhường chỗ ngồi!

Tu tiên vấn đạo, vốn là từng bước tranh đoạt cơ duyên, một bước nhường, từng bước nhường, bởi vậy Côn Bằng chẳng những không nhường, còn muốn đi tranh!

Tranh cái kia Tử Tiêu Cung thủ tịch đại đệ tử vị trí!

Côn Bằng tung hoành, gió lốc thiên địa, đã trọng sinh Hồng Hoang thế giới, vậy sẽ phải oanh oanh liệt liệt, lĩnh hội mạnh nhất Đại Đạo, qua tiêu dao nhất sinh hoạt.

Tuân theo bản ngã, vấn đỉnh Đại Đạo!

loading
loading