JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hồng Hoang Chi Thanh Xà Thành Đạo

61 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đồng Nhân
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 1,243,275
Lượt xem: 70,627
Từ Khoá Cơ Ngư Cơ Trí Góc Nhìn Nam Hồng Hoang Chi Thanh Xà Thành Đạo inoha Thần Thoại Tu Chân
Thể Loại:
Tình trạng:
Còn Tiếp
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Hồng Hoang Chi Thanh Xà Thành Đạo
Đã có 9 người đánh giá / Tổng đề cử

Xuyên qua thành rắn vào Hồng Hoang, vào đại kiếp, nho nhỏ sâu kiến mịt mù mênh mông. Hồng Hoang đại thế, có một cái Thanh Xà đến, cái này Hồng Hoang liền biến mùi vị! Mặc dù con rắn nhỏ sâu kiến lại hèn mọn, nhưng cái này Hồng Hoang hay là thật là thơm!

Tam Hoàng trì thế, Đại Vũ trị thủy, Xiển Tiệt Đạo Phật, long xà khởi lục, Triều Ca phong thần, Đại Thương lại lập, Phật môn đại thiên, núi thây biển máu, Bất Dạ thiên thành, Nho giáo Chí Thánh, quần ma loạn vũ, lục giới luân hồi, vị diện minh, siêu phàm kiếp. . .

Một cái ầm ầm sóng dậy Hồng Hoang, từng vị thiên địa Chí Thánh đạo cảnh, từng cái cao chót vót thời đại, sông dài vận mệnh siêu thoát chỗ, mọi người Đạo Tuyển chi Tử, nhấc lên từng đợt phong trào, tạo nên từng lớp từng lớp dòng lũ. Đây là chúng sinh Hồng Hoang, đây là xúc động lòng người Hồng Hoang!

    Tổng đề cử 9
    Tuần 94
    Tháng 2711
    loading
    loading