Paused...
Tốc độ đọc: 1x
« »
Đánh giá: 3.50/5 của 12 lượt đề cử

    Share trên wall truyện bạn thích Sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân đi?▼▼▼

    ▼▼▼Chia sẻ page đến những người thích truyện?▼▼▼