JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Có Một Tòa Sơn Trại

351 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Xuyên Không Cổ Đại Cổ Đại
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 1,721,560
Lượt xem: 104,637
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Ta Có Một Tòa Sơn Trại
Đã có 7 người đánh giá / Tổng đề cử
Bắt đầu một tòa sơn trại, hai người miệng (quân sư, mã phu), muốn chế tạo mạnh nhất sơn trại. Hắn xuyên qua đến loạn thế, có được một tòa lập tức sẽ giải thể sơn trạiđối mặt cái này giết chóc loạn thế, là dự định đoạt tiền đoạt lương đoạt bà nương làm một cái Tiêu Dao sơn Đại vương, vẫn là giội ra cái này thân nam nhi máu, giao phong trên đời Anh Hùng, đọ sức một cái danh chấn cổ kim, hỏi một tiếng: Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh!
    Tổng đề cử 7
    Tuần 901
    Tháng 819
    loading
    loading