Paused...
Tốc độ đọc: 1x
« »
Đánh giá: 2.00/5 của 7 lượt đề cử

    Share trên wall truyện bạn thích Tổng mạn tất cả từ Lelouch thế giới bắt đầu?▼▼▼

    ▼▼▼Chia sẻ page đến những người thích truyện?▼▼▼