JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tu Tiên: Khai Cục Từ Dược đồng Bắt đầu

121 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Trọng Sinh Cổ Đại Cổ Đại
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2022
Số Chữ 1,272,763
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 52,736
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Tu Tiên: Khai Cục Từ Dược đồng Bắt đầu
Đã có 13 người đánh giá / Tổng đề cử

Phàm nhân lưu, phúc hắc, chỉ số thông minh tại tuyến

Trọng sinh ở rộng lớn mạnh mẽ Tu Tiên giới

Mọi việc lấy ‘ ổn ’ vì trụ, mọi chuyện mưu định rồi sau đó động, động tắc lôi đình một kích, động sau lặng yên không một tiếng động.

Tàng át chủ bài, luyện linh đan, tu độn thuật, luyện pháp thuật.

Mới nhất
2 tuần trước
    Tổng đề cử 13
    Tuần 1090
    Tháng 836
    loading
    loading