JavaScript is off. Please enable to view full site.

Vô Thường

127 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo Dị Giới
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 2,037,681
Truyện Dịch 100%
Lượt xem: 793,032
Từ Khoá doc truyen vo thuong vo thuong vo thuong full vo thuong prc
Nghe từ đầu
Tổng đề cử Vô Thường
Đã có 104 người đánh giá / Tổng đề cử
Thà gặp Diêm La Vương, đừng chọc Đường Môn lang!

Hành tẩu trong bóng đêm, hèn hạ nhưng không mất bản tính, vô sỉ cũng không bỏ đi phong độ chính là Câu hồn sứ giả!

Phân chia cảnh giới: Luyện Cương kỳ, Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai!

Luyện Cương kỳ chia làm cửu phẩm, từ nhất phẩm tới cửu phẩm.

Huyền giai, Hoàng giai, Địa giai, Thiên giai, Linh giai mỗi cảnh giới chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm!
    Tổng đề cử 104
    Tuần 896
    Tháng 8836
    loading
    loading