JavaScript is off. Please enable to view full site.

【【2016 "NEXT IDEA" nữ sinh nguyên sang văn học đại thưởng tác phẩm dự thi 】】

【 bổn văn 1V1, chỉ là nữ chủ giai đoạn trước không biết, thích muội chỉ nhưng yên tâm nhảy hố! 】

Tô Quỳ làm một kẻ có tiền có quyền thiên kim tiểu thư, cư nhiên bị ngoại tình. Vì thế nàng quyết đoán đem một đôi cẩu nam nữ chỉnh thân bại danh liệt!

Nhưng mà cẩu cấp cũng có nhảy tường thời điểm, cho nên nàng đã chết. . .

"Đinh! Chúc mừng kích phát nữ xứng với vị hệ thống, hay không cùng bổn hệ thống trói định?"

Lại sau lại, Tô Quỳ bắt đầu rồi nàng từ từ ngược (bao) nữ (mei) chủ (nan) chua xót (lầm to) lịch trình.

ps: Chú ý, bổn văn có cực phẩm mỹ nam lui tới! Ngươi nghĩ muốn cái gì loại hình đát? Trung khuyển? Quỷ súc? Băng sơn? Ngạo kiều? Không quan hệ, không tiếc toàn bộ thỏa mãn ngươi!

Tác phẩm nhãn: Sảng văn, thế gia, giả heo ăn hổ, sách vở xuyên, pháo hôi nghịch tập

    Tổng đề cử 10
    Tuần 272
    Tháng 1213
    loading
    loading