JavaScript is off. Please enable to view full site.

【Xuyên việt】Toàn Năng Phu Lang

83 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 1,305,515
Lượt xem: 365,086
Thể Loại:
Tình trạng:
Full
Nghe từ đầu
Tổng đề cử 【Xuyên việt】Toàn Năng Phu Lang
Đã có 30 người đánh giá / Tổng đề cử

【ĐÃ EDIT NAMES】

Văn án: Còn thiếu phiên ngoại 5, 6, 7

“Đinh! Ngươi có một cái bàn tay vàng, thỉnh tiếp thu!”

Lâm Văn: Nga, là cái gì?

“Đinh! Ngô danh Vạn Thông Bảo, nãi viễn cổ thánh nhân thân thủ luyện chế linh bảo, chủ yếu công năng là %¥#@……”

Lâm Văn: Nga, còn không phải là tu hành giới đào bảo sao.

“……”

“Đinh, thỉnh tiếp thu tặng kèm phẩm!”

Lâm Văn nhìn mặt dày mày dạn một cái X nghiến răng nghiến lợi nói: Ta muốn lui hàng.

“Đinh, hóa đã ra không nhận trả về!”

Mỗ X ném cái đuôi đắc ý mà nói: Nhà ta phu lang làm ruộng tu hành là năng thủ, còn trảm được yêu ma quỷ quái, phu lang nơi tay thiên hạ ta có!

Lâm Văn: Kia còn muốn ngươi làm cái gì?

Mỗ X cái đuôi cuốn Lâm Văn nịnh nọt mà nói: Ta phụ trách @#¥% ( hài hòa trung ).

Mấu chốt tự: Xuyên việt chi Toàn Năng Phu Lang, Bắc Phong Xuy, 1v1, làm ruộng tu hành, vạn thông đào bảo, bàn tay vàng

Tu luyện phẩm cấp:

Nền móng: Võ Đồ → Võ giả (Luyện Khí), Linh Dược Sư → Đan Sư = Linh Sư (Luyện Khí)

Mỗi giai đoạn phân chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ

Luyện Khí: Võ Tu: Võ Giả — Võ Sư — Đại Võ Sư, Linh Tu: Linh Sư 【 sơ — trung — cao 】

Trúc Cơ:Võ Tu: Võ Vương — Võ Hoàng— Võ Tông, Linh Tu: Linh Vuơng — Linh Hoàng — Linh Tông

Kim Đan — Nguyên Anh — Hoá Thần — Xuất Khiếu — Hợp Thể — Đại Thừa — Độ Kiếp

Quỷ tu: Quỷ Thể (Trúc Cơ) — Quỷ Tốt (Kim Đan) — Quỷ Tướng ( Nguyên Anh ) — Quỷ Vương (Hoá Thần) — Quỷ Tôn (Xuất Khiếu) — Quỷ Đế (Hợp Thể) — Độ Kiếp (Đại Thừa) — Quỷ Tiên (Độ Kiếp)

Vũ Khí: Pháp Khí — Linh Khí — Bán Tiên Khí — Tiên Khí

Mới nhất
1 năm trước
    Tổng đề cử 30
    Tuần 1897
    Tháng 21368
    loading
    loading