JavaScript is off. Please enable to view full site.
Tổng đề cử Ỷ Thiên Thần Điêu Xen Lẫn Hậu Cung Giả Thái Giám
Đã có 71 người đánh giá / Tổng đề cử

Nội dung : Một đặc công ưu tú trong thế giới hiện đại, xuyên việt tiếu ngạo trong thế giới Ỷ Thiên- Thần Điêu, ngồi trong vườn hoa, tìm liệp diễm chuyện xưa truyền kỳ! Thà rằng giết lầm cũng không buông tha một ai.

Chú thích: Quyển sách là hậu cung văn, không phải là ngựa giống, ngựa giống chính là chỉ chú trọng cùng nữ nhân trao đổi thân thể, hậu cung văn là chú trọng cảm xúc tình cảm cùng nữ nhân trao đổi! Ngựa giống giao cấu được là xong việc, còn hậu cung, haha… chính là đem tất cả nữ nhân mình yêu thích đều lấy về cùng một chỗ, tạo thành một đại gia đình, tin tưởng mọi người cũng ưa thích hậu cung văn, không phải đơn thuần là xx! Đương nhiên quyển sách dâm đãng tuyệt đối không ít, không thể nào tả xiết trong Ỷ Thiên Đồ Long, Thần Điêu Hiệp Lữ, chính là đem một đám lớn mỹ nữ liệp diễm hết sạch! Mập mờ là không thể thiếu! Mỹ nữ càng không thể thiếu! ……………….

Mới nhất
1 năm trước
    Tổng đề cử 71
    Tuần 383
    Tháng 3925
    loading
    loading